INHOUD

In de Monitor Techniekpact zijn cijfers te vinden van keuze voor, leren en werken in de techniek. De monitor is de bron van alle cijfers in deze publicatie. Meer informatie: www.techniekpactmonitor.nl.

c

Op de arbeidsmarkt is het aantal personen met een technisch beroep tussen 2018 en 2019 gestegen met 3,6%, ofwel 55.000 personen. In Nederland hebben in 2019 1.582.000 mensen een technisch beroep. Dat is een op de vijf werkenden. Het aandeel vrouwen in technische beroepen is toegenomen naar 14%. Werkloosheid onder technisch opgeleiden is in 2019 verder gedaald naar 2,9% (tegenover 4,3% onder de algemene beroepsbevolking).

Aandeel vrouwen in technische beroepen
Werkloosheid onder technisch opgeleiden

Aan de andere kant is het aandeel leerlingen en studenten dat kiest voor een technisch profiel of een technische opleiding licht gedaald. Bijvoorbeeld op havo/vwo is het aandeel leerlingen dat kiest voor een natuurprofiel afgenomen van 49% in 2018/19 naar 48% in 2019/20. In het onderwijs is het nog steeds lastig om vacatures voor bètatechnische docenten te vervullen. Bijvoorbeeld 51% van de vacatures voor wiskundedocenten is moeilijk vervulbaar.

Keuze voor technisch profiel
Moeilijk vervulbare vacatures

Blijf op de hoogte

Aanmelden voor onze nieuwsbrief